Συμμετοχή σε ημερίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κομοτηνή

Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής “I SEE

Διακρατική δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Πρόγραμμα:

11.00 – 11.15 Προσέλευση – Εγγραφές
11.15 – 11.30 Καλωσόρισμα – Παρουσίαση εκδήλωσης

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

11.30– 12.00 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή:

– Δυνατότητες δικτύωσης κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό/ εθνικό επίπεδο και προοπτικές.

– Δυνατότητες διακρατικής δικτύωσης κοινωνικών επιχειρήσεων και προοπτικές.

– Κοινά σχέδια δράσης και έργα κοινού ενδιαφέροντος

12.00 – 12.15 Διάλειμμα
12.15 – 12.30 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Δίκτυο Ορφέας», Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
12.30 – 12.45 Κοινωνική Επιχείρηση από Βουλγαρία

 

12.45 – 13.00 Κοινωνική Επιχείρηση από Βουλγαρία

 

13.00 – 13.30 Συζήτηση – Δικτύωση

 

13.30 – 14.00 Ελαφρύ Γεύμα

 

Κατηγορίες: ΔΡΑΣΕΙΣ