Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “Δίκτυο Ορφέας – Orpheus Net” δημιουργήθηκε, από μέλη με εξειδίκευση και πολύχρονη εμπειρία στους τομείς του αθλητισμού και του εθελοντισμού.
Βασικός σκοπός της ίδρυσης του φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αποτέλεσε η απαίτηση για εξυπηρέτηση των αναγκών και η ανάπτυξη και παροχή, σε τοπικό επίπεδο, ποιοτικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και των ωφελημάτων που απορρέουν από αυτόν υποβοηθώντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της περιοχής.
Βασικός προσανατολισμός της αποτελεί η μετεξέλιξη της σε τεχνικοοικονομικό σύμβουλο των αθλητικών φορέων, οργανισμών και των φορέων αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορέα κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος σε τοπικό περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο με κύρια πεδία δράσης:

  • τον αθλητισμό
  • τον εθελοντισμό
  • τον πολιτισμό και τον τουρισμό